DENİZ ŞANZIMANLARI BAKIM VE ONARIM

Gemi ve Teknelerin daha verimli çalışabilmesi için şanzımanın, takım, aletlerin her zaman çalışmaya hazır durumda olması, kısacası arızasız durumda olması gerekmektedir.

Teknolojik gelişmeler ve işletmelerle ilgili organizasyon değişiklikleri, şanzımanların faal durumda önemini artırmaktadır.

Şanzımanları faal durumda tutmada önemli üç faktör vardır:  Bunlar bakım, arıza tespiti ve onarımdır.

Bakım : Şanzımanların verimli çalışması için belirli periyotlarla kontrol edilmeleri gerekir. Belirli periyotlarla yapılan kontrol çalışmalarına bakım denir.

Arıza Tespiti : Şanzımanda oluşan arızanın hangi kısımda meydana geldiğinin tespit edilmesidir.

Onarım : Şanzımanların bakımlarının yapılması sonucunda belirlenen arızaların giderilmesi veya belirli aralıklar sonucunda şanzımanların bazı elemanlarının değiştirilmesi işlemine; bir başka deyişle şanzımanın tekrar işler hale getirilmesine onarım denir.